Pomoc dla Gosi Jak pomoc? Przebieg choroby Chcę pomóc!

Przebieg choroby Małgosi


Ważnym elementem w życiu Małgosi są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, gdzie prowadzona jest specjalistyczna oraz intensywna rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym. Małgosia niestety do tej pory tylko dwa razy mogła uczestniczyć w tego rodzaju rehabilitacji (w ośrodku „Zabajka” w Stawnicy), gdyż jest to uzależnione przede wszystkim od naszych możliwości finansowych, a koszt jednego turnusu to około 5000 zł.


Ze względu na to, że nasza córeczka samodzielnie nie jest w stanie poruszać się ani siedzieć musi mieć odpowiednie wózeczki, foteliki, ortezy, obuwie. Zakup takiego sprzętu jest tylko częściowo refundowany z NFZ.


Nasze zarobki nie są na tyle wysokie, aby w całości pokryć wszystkie koszty leczenia i rehabilitacji Małgosi. Staramy się więc zbierać fundusze na leczenie Małgosi, w tym założyliśmy subkonto w fundacji „Słoneczko”. Aby móc dalej rehabilitować córeczkę, żeby w przyszłości mogła samodzielnie chodzić, potrzebne jest nam wsparcie finansowe. Pomoc finansowa pozwoli na częstszy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym w Stawnicy, na bieżący zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz na ciągłą rehabilitację w Lubinie.

Zdjęcia | Wizytówka