Pomoc dla Gosi Jak pomoc? Przebieg choroby Chcę pomóc!

Nota prawna

Firma Studio Rozwoju Oprogramowania (zwana dalej „autorem”) udostępnia informacje na niniejszych stronach internetowych (zwane dalej „te strony”) według postanowień i warunków określonych poniżej. Przeglądanie tych stron jest równoznaczne z akceptacją niniejszych postanowień i warunków. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień i warunków w dowolnym czasie bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.


Te strony oraz dodatkowe materiały graficzne wykonane zostały nieodpłatnie w celu pomocy rodzicom Małgosi w zbieraniu funduszy na rehabilitację córeczki.


Zawartość stron jest chroniona poprzez ogólnie przyjęte prawa autorskie, a w Polsce w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.). Autor zezwala odwiedzającemu do pobrania jednej kopii informacji tych stron jedynie do osobistego i niekomercyjnego użytku. Każdy inny użytek jest możliwy jedynie za wydaniem pisemnej zgody przez autora. Te strony nie używają mechanizmów Cookies. Autor przechowuje informacje o adresie IP oraz wykorzystywanej przeglądarce internetowej odwiedzającego w celach sporządzania statystyk.

Zdjęcia | Wizytówka